Content
Về việc hoàn trả phí học bổng

Sau khi tốt nghiệp đại học ( kết thúc việc cho vay phí học bổng ), bạn sẽ bắt đầu việc hoàn trả chi phí đã vay này.
Về cơ bản, sau khi tốt nghiệp ra trường khoảng 6 tháng việc hoàn trả học phí sẽ được bắt đầu tính. (nếu tốt nghiệp vào tháng 3, thì sẽ bắt đầu tính hoàn trả từ tháng 10 trở đi.)
Trường hợp bỏ học giữa chừng, thì từ sau 6 tháng nghỉ học bạn cũng phải bắt đầu việc hoàn trả này. Nếu việc trả nợ bị gián đoạn trong thời gian dài, thì trường hợp xấu nhất bạn sẽ bị xem xét kết án. Nếu không thể hoàn trả phí học bổng như dự định ban đầu vì nhiều lý do như là: không thể làm việc do mang bệnh, hay không có việc làm,…thì phải báo ngay cho cơ quan chính quyền biết để bàn bạc giải quyết. & nếu như có sự việc gì đó xảy ra với chính bản thân người đã nhận học bổng thì bạn có thể sử dụng chế độ dưới đây
 
※Tuy nhiên, trong trường hợp sau khi điều tra không thể xác nhận được tình trạng khó khăn như lý do của bạn thì bạn phải tiếp tục việc hoàn trả học phí
 

[ Giảm số tiền hoàn trả học phí đã vay. ]

Nếu việc hoàn trả học phí như cam kết gặp phải khó khăn không thể thực hiện hoàn trả toàn bộ học phí thì có thể trả phân nữa số tiền đã vay. tuy nhiên không có chuyện tiền học phí sẽ tự giảm. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hoàn trả học phí vì các nguyên nhân như: không thể làm việc do bị bệnh,…thì cho phép sử dụng chế độ miễn giảm hoàn trả học phí.
 

[ Kéo dài thời gian hoàn trả ]

Đây là chế độ cho kéo dài thời gian trả nợ học bổng trong trường hợp không thể thực hiện trả nợ ngay vào thời điểm hiện tại, mà sẽ trả sau 1 thời gian nhất định.
 

[ Miễn hoàn trả lại học bổng ]

Sẽ miễn hoàn trả phí học bổng trong trường hợp bản thân người sinh viên nhận học bổng bị tai nạn hoặc bị tử vong nên không thể hòan trả số tiền này & các trường hợp làm công tác nghiên cứu hoặc công tác giáo dục.
 

Chế độ học bổng không lãi suất, sẽ hoàn lại học bổng khi có thu nhập.

Đây là chế độ dành cho những sinh viên vay học bổng có thu nhập năm dưới 3,000,000 yên, có thể hoàn trả học phí sau. Thời hạn kéo dài tối đa là 5 năm. Tuy nhiên, chỉ những sinh viên đã vay tiền học bổng không lãi suất mới được áp dụng chế độ này.
 

[ Miễn trả phí chậm thanh toán tiền nợ học bổng ]

Đây là chế độ miễn tiền phạt do bạn lỡ chậm thanh toán nợ học phí, hoặc khi việc hoàn trả học phí đang gặp phải khó khăn gì đó.