Content
Học tiếng Nhật: Chương 4 Hãy để tôi giới thiệu về bản thân

Học tiếng Nhật: Chương 4

Hãy để tôi giới thiệu

Cuộc gặp gỡ đầu tiên rất quan trọng đối với người Nhật. Vì vậy, trong tình huống giới thiệu đầu tiên với bạn bè mới, đồng nghiệp mới, hoặc người yêu của bạn bè của những người chưa bao giờ gặp nhau trước đây, ấn tượng đầu tiên là nghi thức quan trọng nhất mà bạn phải luôn luôn ghi nhớ.

Trong nghi thức Nhật Bản, cả nghi thức kinh doanh và cảnh quan cuộc sống hàng ngày, việc giới thiệu sẽ luôn luôn bắt đầu từ người lớn, bên thứ ba hoặc khách hàng đầu tiên. “Giới thiệu” bằng tiếng Nhật được gọi là 紹 介 (し ょ う か い) (shoukai). “Để tôi giới thiệu” là 紹 介 さ せ て (shoukai sasete). Vì vậy, một cụm từ có nghĩa “Để tôi giới thiệu” là …

紹介させてください。
(shoukai sasete kudasai)
Để tôi giới thiệu

Nếu bạn muốn mang đến vẻ lịch sự cho cuộc trò chuyện, bạn có thể nói…

___に___を 紹介させてください。
( (Người nhận được sự giới thiệu) ni (người được giới thiệu) o shoukai sasete kudasai)
Để tôi giới thiệu___đến___.


Ví dụ

 

あなたに ともだちを紹介させてください。
(anata ni tomodachi o shoukai sasete kudasai)
Để tôi giới thiệu bạn cho bạn bè của tôi.

Trong trường hợp người được bạn giới thiệu là bạn thân, bạn có thể sử dụng một cụm từ こちら (kochira) theo mẫu câu dưới đây:

こちらは___さん です。
(kochira wa (name) san desu)
Đây là .___.

Bạn cũng có thể nói thêm đôi nét chi tiết về người mà bạn giới thiệu, chẳng hạn như nghề nghiệp và mối quan hệ.

こちらは ___の ___さん です。
(kochira wa (occupation/relationship) no (name) san desu)
Đây là___ ___.


Ví dụ

 

こちらは のび太さん です。
(kochira wa Nobita san desu)
Đây là anh Nobita.

 

こちらは 医者の のび太さん です。
(kochira wa isha no Nobita san desu)
Đây là bác sĩ Nobita.

 

Cuộc hội thoại mẫu

ローラさん! お久しぶりです。
(Laura san o hisashiburi desu)
Laura! Đã lâu không gặp.

マティーニさん, 久しぶりですね。
(Martini, hisashiburi desune)
Đã lâu không gặp, Martini!

あ! こちらはわたしのこいびとのたけしさんです。たけしさん, こちらはともだちのマティーニです。
(a! kochira wa watashi no koibito no Takeshi desu. Takeshi san kochira wa tomodachi no Martini desu)
Ah! Đây là bạn trai tôi, Takeshi. Takeshi, đây là bạn của em, Martini.

たけしです。よろしくおねがいします。マティーニさんのことはよく聞いていますよ。
(Takeshi desu. yoroshiku onegaishimasu. Martini san no koto wa yokukiite imasuyo)
Ah! Đây là bạn trai tôi, Takeshi. Takeshi, đây là bạn của em, Martini.
そうなんですね。たけしさん、よろしくおねがいします。
(sou nan desune. Takeshi san yoroshiku onegaishimasu)
Ôi vậy à!? Takeshi, rất mong được anh giúp đỡ.