Content
Quĩ học bổng của JASSO

Tại Nhật Bản có nhiều quĩ khuyến học. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một quĩ khuyến học có đặc điểm hơi khác so với các quĩ khác đó là bạn có thể nhận tiền học bổng sau khi đã nhập học nhưng chỉ chu cấp tiền sinh hoạt hàng ngày, không chu cấp tiền học phí. Quĩ học bổng này từ tổ chức JASSO.
 

JASSO là gì?

 
JASSO là tên viết tắt từ Japan Student Services Organization, là một Tổ chức độc lập trực thuộc Chính phủ Nhật Bản để trao tặng những cơ hội về giáo dục nhằm xây dựng nguồn nhân lực quan trọng trong tương lai. Tổ chức này phụ trách về tất cả các Dịch vụ cho Sinh viên, bao gồm cả sinh viên Nhật Bản và sinh viên Quốc tế, đặc biệt là những sinh viên khó khăn về tài chính.
 

Quĩ học bổng của JASSO gồm những gì?

 

(A) Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students

Đầu tiên là học bổng về chi phí cá nhân đối với học sinh, sinh viên tự túc đi du học tại Nhật Bản. Các bậc học được quyền nhận học bổng này gồm:

 • Đại học (cử nhân)
 • Sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
 • Cao đẳng/Cao đẳng kỹ thuật
 • Cao đẳng nghề
 • Chương trình chuẩn bị học nâng cao tại Bộ Giáo dục do Nhật Bản xác nhận, bao gồm cả việc học trong các Trung tâm Ngoại ngữ

 

(B) Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan)

Thứ hai đó là học bổng cho sinh viên của chương trình “trao đổi sinh viên ngắn hạn” từ 08 tháng đến 01 năm. Học bổng này nằm trong dự án trao đổi sinh viên ngắn hạn và chỉ dành riêng cho các Trung tâm giáo dục của Thái Lan với Nhật Bản.
 

Thông tin chi tiết về quĩ học bổng của JASSO

 

(A) Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students

Mức học bổng cho mỗi học sinh, sinh viên là 48.000 Yên/tháng, đối với Trung tâm dạy ngoại ngữ là 30.000 Yên/người/tháng.
Thời gian được nhận học bổng từ 06 tháng đến 01 năm tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu kỳ học và nhận học bổng.
 

(B) Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan)

Mức học bổng là 80.000 Yên/tháng
Thời gian nhận học bổng từ 06 tháng đến 01 năm tùy thuộc vào thời gian của chương trình trao đổi.

 
 

Muốn được học bổng cần phải làm gì?

Đối với học bổng Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students.

Có hai cách để nhận được học bổng này gồm: đăng ký nhận học bổng trực tiếp tại Nhật Bản và đăng ký học bổng tại Thái Lan. Hai cách này có sự khác nhau như sau:
 

1. Đăng ký học bổng trực tiếp tại Nhật Bản

Jasso scholarship

Thông báo nguyện vọng muốn nhận học bổng cho nhà trường hay Trung tâm giáo dục mà mình theo học tại Nhật Bản biết. Sau khi nhà trường xem xét sinh viên nào có đủ tiêu chí sẽ báo cáo lên tổ chức JASSO Nhật Bản.
 

2. Việc nhận học bổng qua hình thức thi EJU

Jasso scholarship

Đây là một trong những cách có thể được nhận học bổng tại Nhật Bản. Những người muốn được học bổng phải vượt qua cuộc thi đánh giá khả năng ngôn ngữ và kiến thức cơ bản chuyên ngành hay EJU.

Sau kỳ thi sẽ thông báo kết quả và gửi Reservation Notice đến người trúng tuyển và người trúng tuyển phải gửi Reservation Notice cùng với giấy đăng ký nhận học bổng đến trường, Trung tâm giáo dục của mình để nhà trường, Trung tâm giáo dục gửi tiếp lên JASSO Nhật Bản. Người nào có kết quả thi đạt điểm cao xuất sắc (excellent) có thể gia hạn thêm thời gian nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp, trong đó kết quả học năm đầu tiên phải trên 2.30 điểm và năm tiếp theo phải trên 2.40 điểm.


EJU là gì?

EJU là kỳ thi đánh giá khả năng và năng lực học tập của sinh viên nước ngoài muốn đi du học Nhật Bản.


Điều kiện để đăng ký

Học sinh, sinh viên đăng ký học bổng qua hình thức thi EJU này phải là học sinh, sinh viên sẽ đi du học tại Nhật Bản với các cấp giáo dục sau:

 1. Đại học chỉ dành cho sinh viên học cử nhân
 2. Cao đẳng
 3. Cao đẳng kỹ thuật (năm thứ 3 trở lên)
 4. Cao đẳng nghề

Học sinh, sinh viên có kết quả thi EJU cao sẽ được quyền làm thủ tục xin nhận học bổng sau khi đã nhập học.


Ghi chú:

Việc đăng ký phải dùng thư giới thiệu từ nhà trường trực thuộc (cá nhân không thể trực tiếp nhận học bổng)

Người được học bổng phải có Visa sinh viên “College Student”
Người được học bổng không phải là sinh viên học bằng ngân sách nhà nước Nhật Bản hay ngân sách nhà nước khác (không được phép nhận cùng lúc 2 nguồn học bổng)
Người được nhận học bổng phải hợp tác để cung cấp các thông tinh định hướng tương lai sau tốt nghiệp
Người được nhận học bổng phải duy trì kết quả học tập cao theo như qui định
Người được nhận học bổng phải là người được nhận tiền hỗ trợ từ gia đình không quá 90.000 Yên/tháng.

Người hỗ trợ tiền (sống tại Nhật Bản) cho sinh viên phải có thu nhập không quá 05 triệu Yên/năm
 

3. Đối với học bổng Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan)

Đối với học bổng thông qua chương trình trao đổi sinh viên nước ngoài, chỉ có nhà trường hoặc Trung tâm giáo dục Nhật Bản mới có quyền trình đơn đăng ký xin cấp học bổng cho sinh viên lên JASSO, sinh viên và Trung tâm giáo dục nước ngoài không có quyền làm thủ tục này. Cá nhân muốn xin cấp học bổng phải thông báo nguyện vọng lên nhà trường, Trung tâm giáo dục trực thuộc để thông báo tiếp đến nhà trường, Trung tâm giáo dục Nhật Bản làm các thủ tục cần thiết.

Sau khi JASSO tiếp nhận đơn xin cấp học bổng từ nhà trường, Trung tâm giáo dục Nhật Bản sẽ tiến hành xét tuyển chương trình trao đổi và số lượng sinh viên được nhận học bổng và thông báo đến địa chỉ, có thể là nhà trường chủ quản của người được nhận học bổng hay nhà trưởng bên phía Nhật Bản tiếp nhận học sinh đó tùy vào hai bên nhà trường thống nhất.


Điều kiện để đăng ký

 1. Là sinh viên hệ chính qui thuộc các trường, Trung tâm giáo dục ký kết chương trình trao đổi sinh viên với Nhật Bản
 2. Có kết quả học cao
 3. Có khó khăn trong vấn đề tài chính, không thể tự túc du học tại Nhật Bản
 4. Sau khi kết thúc chương trình học tại Nhật Bản, sinh viên đó phải trở về trường chủ quản để học tiếp cho đến khi tốt nghiệp và được bằng tốt nghiệp.
 5. Khi sống và học tập tại Nhật Bản phải có Visa sinh viên “College Student” (đối với chương trình trao đổi ngắn dưới 90 ngày, nhà trường bên Nhật Bản sẽ qui định loại hình Visa).
 6. Sinh viên không được phép nhận thêm quĩ học bổng khác

 

Quĩ học bổng từ JASSO thích hợp với với những ai?

Quĩ học bổng từ JASSO là sự lựa chọn cuối cùng đối với những người trượt các quĩ học bổng khác hoặc phù hợp với người có kế hoạch đi du học Nhật Bản tự túc. Tuy nhiên, nếu có cơ hội được nhận các quĩ học bổng khác thì nên nhận vì sẽ được chu cấp cả tiền học phí còn quĩ học bổng của JASSO chỉ chu cấp tiền sinh hoạt và không thể nhận thêm quĩ học bổng khác.