Content
Giới thiệu về Năng lực Nhật Ngữ

Điều các công ty Nhật Bản yêu cầu từ sinh viên quốc tế quan trọng nhất chính là “Trình độ Năng lực Nhật Ngữ”.

Yêu cầu về trình độ tiếng Nhật ở các công ty này tương đối cao. Khoảng 60% cần kỹ năng ngôn ngữ với khả năng chuẩn bị tài liệu và báo cáo, kỹ năng giao tiếp và đàm thoại kinh doanh. Mức độ thành thạo tiếng Nhật cao nhất là mức độ kinh doanh hoặc mức độ bản xứ.

Khi sinh viên nước ngoài có được việc làm tại một công ty Nhật Bản, thì Trình Độ Năng lực Nhật Ngữ được xem là điều để đảm bảo rằng học sinh có thể làm việc tại công ty. Có thể nói những khả năng này là cần thiết để thông suốt và hợp tác với nhân viên Nhật Bản trong hoàn cảnh kinh doanh thực tế.

Do đó, hầu hết các công ty Nhật Bản yêu cầu ít nhất là mức N2 của Kiểm tra Năng lực Nhật Ngữ của sinh viên nước ngoài.

Về kỳ thi Năng lực Nhật Ngữ cho sinh viên nước ngoài


Kỳ thi Năng lực Nhật Ngữ được thành lập vào năm 1984 cùng bởi hai tổ chức của Quỹ Nhật Bản và Sở giao dịch và các dịch vụ như một bài kiểm tra để đo lường và xác nhận năng lực tiếng Nhật của người nói tiếng Nhật không có nguồn gốc Giáo Dục tại Nhật Bản.

Trong năm tài chính đầu tiên, các bài kiểm tra thử nghiệm được bắt đầu với khoảng 7.000 thí sinh tại 15 quốc gia trên toàn thế giới, nhưng trong năm 2011 khoảng 610.000 người đã thử nghiệm ở 62 quốc gia/ vùng lãnh thổ. Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật đã được phát triển thành quy mô kiểm tra tiếng Nhật lớn nhất.


N1 đến N5: Về tiêu chí cấp chứng nhận

Có 5 cấp độ thành thạo tiếng Nhật: N1, N2, N3, N4 và N5, và mức dễ nhất là N5 và mức độ khó nhất là N1.

Các tiêu chí của mỗi cấp được chỉ ra bởi các mức độ hành vi ngôn ngữ: “đọc” và “nghe”. Mỗi cấp độ yêu cầu kiến ​​thức về ngôn ngữ để đảm bảo các hành vi ngôn ngữ ở mức độ có liên quan.

Cấp N1

Khả năng hiểu tiếng Nhật được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh.

Cấp N2

Cũng như khả năng hiểu được cuộc nói chuyện hàng ngày của Nhật Bản và khả năng hiểu tiếng Nhật được sử dụng trong nhiều cảnh rộng hơn ở một mức độ nào đó.

Cấp N3

Khả năng hiểu tiếng Nhật được sử dụng trong các ngữ cảnh hàng ngày ở một mức độ nào đó.

Cấp N4

Khả năng hiểu được tiếng Nhật cơ bản.

Cấp N5

Khả năng hiểu được tiếng Nhật cơ bản ở một mức độ nào đó.

Để biết thêm thông tin tham quan: Kiểm tra trình độ tiếng Nhật JLPT (trang tiếng Anh) (English site)


Thủ tục (đối với thí sinh tham dự kỳ thi ở Nhật)

  1. Kiểm tra lịch kiểm tra trên trang web của Sở Giao dịch và Dịch vụ Giáo dục Nhật Bản.
  2. Đăng ký My JLPT trên trang web của Sở Giao dịch và Dịch vụ Giáo dục Nhật Bản (chấp nhận được tại bất kỳ thời điểm nào) hoặc có được hướng dẫn thử nghiệm (áp dụng) tại các hiệu sách, vv
  3. Nộp đơn đăng ký và nộp lệ phí trên trang web Sở Giao dịch và Dịch vụ Giáo dục Nhật Bản. Hoặc sau khi đọc hướng dẫn kiểm tra, điền đơn xin, đóng phí kiểm tra và gửi mẫu cho trung tâm bằng đường bưu điện.
  4. Nhận kết quả kiểm tra từ Sở Giao dịch và Dịch vụ Giáo dục Nhật Bản.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:Sở Giao dịch và Dịch vụ Giáo dục Nhật Bản (trang web tiếng Nhật)

Người kiểm tra được đánh giá ở mức tương ứng và thông báo đỗ/ trượt sẽ được gửi đến tất cả các thí sinh đó. Đối với những người đã vượt qua bài kiểm tra, một chứng nhận về Trình độ thông thạo tiếng Nhật sẽ được ban hành. Người kiểm tra đã đăng ký qua internet có thể kiểm tra kết quả bằng cách đăng nhập MyJLPT.