Content
Quĩ học bổng từ Chính phủ Nhật Bản

Quĩ học bổng từ Chính phủ Nhật Bản hay Monbukagakusho (MEXT) là quĩ học bổng tốt nhất ngoài việc không mất phí học còn được chu cấp tiền sinh hoạt ở mức cao. Ngoài ra, đây là quĩ học bổng tự do không có bất kỳ điều kiện ràng buộc. Do đó, đây là quĩ học bổng mà hầu hết sinh viên nước ngoài muốn du học tại Nhật Bản săn đón nhiều nhất. Tuy nhiên thủ tục xin cấp học bổng này cũng rất khó vì số lượng động, tỷ lệ cạnh tranh cao (ai cũng muốn được), tỷ lệ được học bổng thấp và chỉ tiêu dành cho mỗi quốc gia khác nhau.
 

Các loại quĩ học bổng từ Chính phủ


Quĩ học bổng đối với sinh viên Đại học (Undergraduate Students)

Quĩ học bổng dành cho học sinh muốn đi du học trong các trường Đại học của Nhật Bản, không giới hạn chuyên ngành học.

Điều kiện đăng ký:
Tốt nghiệp Trung học phổ thông và có quyền học tiếp lên Đại học
Đô tuổi đăng ký 17 – 21 tuổi
Mức phí học bổng hàng tháng 117.000 Yên
Thời gian nhận học bổng 05 năm (07 năm đối với chuyên ngành Y học, nha khoa và thú y; đối với ngành dược là 06 năm)
Học tiếng Nhật 01 năm


Quĩ nghiên cứu sinh (Research Students)

Quĩ học bổng dành cho sinh viên nước ngoài đi nghiên cứu sinh, nghiên cứu luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản, bao gồm cả những người muốn học Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Điều kiện đăng ký:
Đã hoặc sắp tốt nghiệp cử nhân hoặc Thạc sĩ
Độ tuổi đăng ký Không quá 35 tuổi
Chuyên ngành đăng ký Cùng chuyên ngành đã tốt nghiệp hoặc có liên quan đến nhau
Mức phí học bổng hàng tháng
  • Nghiên cứu sinh: 143.000 Yên
  • Sinh viên học Thạc sĩ: 144.000 Yên
  • Sinh viên học Tiến sĩ: 145.000 Yên
Học tiếng Nhật 06 tháng (người nào biết tiếng Nhật cơ bản được miễn)
Thời gian nhận học bổng
  • Nghiên cứu sinh: Cao nhất 02 năm
  • Sinh viên học Thạc sĩ, Tiến sĩ: Theo chương trình học chính qui (bao gồm cả 06 tháng học tiếng Nhật đối với người cần phải học tiếng Nhật)


Quĩ học bổng nghiên cứu Nhật Bản

Quĩ học bổng nghiên cứu Nhật Bản dành cho những ai sang Nhật Bản học Đại học đối với các chuyên ngành có liên quan đến đất nước Nhật Bản như: chuyên ngành tiếng Nhật hay chuyên ngành văn hóa Nhật Bản để hiểu biết và nâng cao khả năng ngôn ngữ, kiến thức văn hóa và xã hội Nhật Bản.

Điều kiện đăng ký:
Đang học Đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3
Độ tuổi đăng ký Từ 18 – 29 tuổi
Chuyên ngành đăng ký Tiếng Nhật, Văn hóa – Xã hội Nhật Bản
Mức phí học bổng hàng tháng 117.000 Yên
Thời gian nhận học bổng 01 năm học
Thi viết Môn tiếng Nhật


Quĩ học bổng Cao đẳng kỹ thuật (College of Technology Students)

Quĩ học bổng dành cho sinh viên muốn sang Nhật Bản học tiếp chuyên ngành kỹ thuật (College of Technology Students)

Độ tuổi đăng ký:
Từ 17 – 21 tuổi
Chuyên ngành đăng ký Kỹ thuật trên các lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, thông tin truyền thông, vật tư nông nghiệp và xây dựng, đại dương học và các chuyên ngành khác.
Mức phí học bổng hàng tháng 117.000 Yên
Học tiếng Nhật 01 năm
Thời gian nhận học bổng 04 năm (4,5 năm đối với chuyên ngành kỹ thuật đại dương học)
Thi viết Tóa học, tiếng Anh và chọn một trong hai môn là hóa học hay vật lý.

 

Các bước đăng ký

Các bước và thủ tục đăng ký giữa các quốc gia có sự khác nhau, để biết thông tin chi tiết một cách chính xác xin liên hệ với Đại sử quán Nhật Bản tại mỗi nước.