Content
Tiêu chuẩn trúng tuyển học bổng


Học bổng chính phủ Nhật

Bạn cần nhận được sự giới thiệu của một trường ĐH Nhật hoặc đại sứ quán Nhật. Người nhận được học bổng này sẽ không thể nhận được loại học bổng khác.
* Học bổng khuyến khích dành cho du học sinh người nước ngoài của Bộ Giáo Dục Văn Hóa, thể Thao, Khoa Học & Kỹ Thuật.
Đối tượng là các du học sinh nước ngoàii đang tự mình chi trả: sinh hoạt phí, tiền trường, & các chi phí cá nhân khác. Căn cứ vào điểm số thành tích đạt được của mỗi người, mà sẽ được xét công nhận thành tích ưu tú. Những du học sinh được người nhà chu cấp trung bình hàng tháng dưới 90,000 yên, & một số điều kiện khác.
※Chương trình học bổng này bắt đầu thực hiện từ năm 2016, với tên gọi là ” Chương trình khuyến khích tiếp nhận du học sinh ”


Học bổng hỗ trợ dành cho du học sinh nước ngoài

Những người không có khả năng du học bằng kinh phí tự túc do không có điều kiện kinh tế. Những người chắc chắn sẽ nhận được tư cách lưu trú khi làm thủ tục du học Nhật. Người có quốc tịch của quốc gia có quan hệ ngoại giao với Nhật. Và một số điều kiện khác.


Học bổng của tổ chức giao lưu quốc tế ٠
của chính quyền địa phương

Tùy thuộc vào từng loại học bổng mà điều kiện xét duyệt sẽ khác nhau, ngoài ra, học bổng thì cũng có giới hạn tùy vào từng nơi sống của bạn & tùy vào địa điểm của trường mà bạn sẽ theo học. Hơn phân nữa trường hợp sau khi nhận học bổng của chương trình này thì bạn sẽ không thể nhận học bổng của chương trình khác.


Học bổng của các tổ chức/ đoàn thể tư nhân

Loại học bổng này chuyên dành cho các đối tượng là sinh viên xuất thân ở nhưng vùng miền, đất nước nhất định, các sinh viên đang theo học ở các ngành/chuyên môn nhất định, các sinh viên của các trường học nhất định. Xin lưu ý, cũng có những người ứng tuyển nhưng không được phê duyệt do không thỏa mãn hết các điều kiện yêu cầu. Hơn phân nữa trường hợp sau khi nhận học bổng của chương trình này thì bạn sẽ không thể nhận học bổng của chương trình khác.